Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Wilków w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Pielgrzymowice

 

WÓJT GMINY WILKÓW ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA SOŁECTWA PIELGRZYMOWICE.

ZEBRANIE WIEJSKIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
1 września 2020 r. o godz. 17.00
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIELGRZYMOWICACH.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Zebrania Wiejskiego.
 3. Informacja w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania tajnego w wyborach Sołtysa.
 7. Ogłoszenie wyników wyborów.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Proszę uczestników Zebrania o zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

Wersja XML