Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szacowanie strat z tytułu suszy rolniczej w 2020 r.

W ostatnich raportach IUNG – PIB  Gmina Wilków została objęta zagrożeniem suszy. W związku z powyższym informujemy producentów rolnych o możliwości złożenia wniosku o szacowanie strat przez aplikację publiczną.

Stworzona aplikacja publiczna ma na celu udostępnienie rolnikowi protokołu określającego wysokość szkód w jego gospodarstwie. Zastosowanie aplikacji ma usprawnić proces szacowania szkód poprzez ograniczenie błędów i skrócenie czasu na uzyskanie informacji o wysokości szkód, stanowiącej podstawę do ubiegania się o ewentualną pomoc.

Aplikacja publiczna opiera się na zasadach działania platformy e-PUAP. Producent rolny – po zalogowaniu się do systemu podpisem zaufanym – może złożyć wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazywać będzie na możliwość spadku plonów w związku z suszą.

 

Wójt Gminy Wilków

Wersja XML