Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków - w roku 2020

Gmina Wilków informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcia pn.: "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków – w roku 2020" zgodnie z umową nr 291/2020/G-62/OZ-ZOA/D z dnia 06 sierpnia 2020 r.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła 4496,10 w tym:

 - dotacja ze środków  NFOŚiGW (20%) –  2248,05 zł;

- dotacja ze środków  WFOŚiGW w Opolu  (20%) –  2248,05 zł;

- środki własne Gminy Wilków (60%) – 6744,14 zł.

Usunięto 15,46 Mg wyrobów zawierających azbest z 16 posesji.

Wersja XML