Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawdź, czy są tu Twoje ulubione miejsca i pobierz aplikacje Dobrej Widawy

Zapraszamy do pobrania i testowania dwóch aplikacji mobilnych poświęconych atrakcjom turystycznym Doliny Dobrej Widawy.
Są to NATURALNA Dobra Widawa i KULTURALNA Dobra Widawa.

Główna ikonka aplikacji mobilnej NATURALNA DOBRA WIDAWA.
Na zielonym kwadracie o zaokrąglonych rogach od lewej strony umieszczona jest biała dłoń w geście OK – palec wskazujący złączony z kciukiem. W prawym dolnym roku znajduje się zielona gałązka z pięcioma listkami.

NATURALNA Dobra Widawa w szczególności dedykowana jest miłośnikom wypoczynku na łonie natury. Znajdziesz tu informacje o walorach przyrodniczych, a także wykaz bazy sportowo-rekreacyjnej, noclegowej czy gastronomicznej, w tym produktów lokalnych. Natomiast

KULTURALNA Dobra Widawa adresowana jest przede wszystkim do osób, które chciałyby poznać dziedzictwo kulturowo-historyczne obszaru. Dowiesz się dzięki niej o walorach kulturowo-przyrodniczych, a także znajdziesz wykaz bazy sportowo-rekreacyjnej, noclegowej czy gastronomicznej, w tym produktów lokalnych.

Główna ikonka aplikacji mobilnej KULTURALNA DOBRA WIDAWA.
Na ceglastym kwadracie o zaokrąglonych rogach od prawej strony umieszczony jest biały kogucik, z lewej strony znajduje się ikonka znacznika miejsca - lokalizatora w kolorze białym.
Kod QR będący linkiem do strony www.dobrawidawa.pl/app

Aplikacje można pobrać bezpłatnie ze strony www.dobrawidawa.pl/app, ze Sklepu Play oraz z App Store, a także poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego m.in. w kalendarzach LGD Dobra Widawa na rok 2021 oraz w punktach informacyjnych rozmieszczonych na obszarze wszystkich 10 gmin Partnerstwa.

Baner przedstawia loga Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Partnerstwa Dobra Widawa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Aplikacje zostały opracowane przez Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa w ramach operacji własnych mających na celu innowacyjną promocję walorów kulturowych i przyrodniczych LGD Dobra Widawa poprzez stworzenie aplikacji mobilnej „Aplikacja NATURA” – Dobra Widawa obszar zdrowego i aktywnego wypoczynku oraz aplikacji mobilnej „Dobra Widawa miejsce zdrowego i atrakcyjnego wypoczynku” i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wersja XML