Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na rachmistrza spisowego

Gminny Komisarz Spisowy w Wilkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Narodowy Spis Powszechny 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert w terminie od 1 lutego 2021r. do 9 lutego 2021r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

Więcej informacji na temat naboru kandydatów można uzyskać  na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Wilkowie – nr tel. 774195511 wew. 124,  e-mail: rolnictwo@wilkow.pl

 

Gminny Komisarz Spisowy
mgr Bogdan Zdyb

Plakat informujący o naborze na rachmistrza spisowego podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Wersja XML