Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego do produkcji na użytek własny na terenie Powiatu Namysłów - stan na dzień 01.01.2021 r.

 

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie Wójt Gminy Wilków poniżej publikuje uaktualniony wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego do produkcji na użytek własny na terenie Powiatu Namysłów - stan na dzień 01.01.2021 r.

Lp.

Nazwisko i imię
lekarza weterynarii

Adres
siedziby

Kontakt
telefoniczny

1.

lek. wet. Bończyk Andrzej

ul. 1-go Maja 9
46-100 Namysłów

tel. 77 410 19 30
kom. 602 138 210

2.

lek. wet. Piotr Skrzypczak

ul. 1-go Maja 9
46-100 Namysłów

tel. 77 410 19 30
kom. 602 138 213

3.

dr n. wet. Andrzej Szrom

Starościn
ul. Kluczborska 43
46-112 Świerczów

kom. 606 994 956

 
Wersja XML