Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Wilków Pan Bogdan Zdyb - już spisany!

Plakt promujący Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 przez Pana Wójta Gminy Wilków Bogdana Zdyba
Główny Urząd Statystyczny nie dostarczył opisu alternatywnego.

Wersja XML