Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla interesantów Urzędu Gminy w Wilkowie

 

W związku z aktualną sytuacją rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i ogłoszeniem
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii informuję, że Urząd Gminy w Wilkowie
przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

Bezpośrednie załatwianie spraw będzie odbywało się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Osoby wchodzące do budynku Urzędu informuje się o obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, dezynfekcji rąk, przestrzegania zasady, że w jednym pomieszczeniu biurowym może przebywać tylko jeden interesant oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy osobami wynoszącej co najmniej 1,5 m.

W trosce o bezpieczeństwo rekomendujemy załatwianie spraw telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Pracownicy Urzędu pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 i pozostają do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:

77 419 55 11 - Sekretariat
77 419 55 12 - Referat Finansowy
77 419 55 13 - Referat Gospodarki Komunalnej
77 419 55 14 - Gospodarka Nieruchomościami
77 419 55 15 - Ewidencja ludności

W sprawach kierowanych do Urzędu można korzystać ze środków komunikacji elektronicznej:

Przypominamy, że zobowiązania pieniężne wobec Gminy można regulować elektronicznie lub w banku na podane niżej konta:

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

Wersja XML