Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Wójt Gminy Wilków w 2020 roku przystąpił do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022 polegającego na udzielaniu JST pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w  zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich. Przez okres 3 lat, w każdym roku ( tj.: 2020 r., 2021 r., 2022 r.) Wójt Gminy składa jeden wniosek opiewający na cztery projekty dla czterech sołectw. Gmina łącznie otrzyma z  budżetu województwa kwotę ok. 60.000,00 zł na realizację małych projektów w naszych sołectwach.

Inwestycje zrealizowane w roku 2021:

Bukowie:

Pągów:

Pszeniczna:

Wojciechów:


Inwestycje zrealizowane w roku 2020:

Dębnik:

Lubska:

Młokicie:

Pielgrzymowice:

Wersja XML