Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs w ramach przedsięwzięcia VI. "Dobra Widawa" nasze dziedzictwo i tożsamość"

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Zakres tematyczny konkursu i zadania:
Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie zachowanie dziedzictwa lokalnego (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) oraz według LSR w zakresie wsparcia działalności lokalnych zespołów artystycznych i ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w ramach przedsięwzięcia VI. "Dobra Widawa" nasze dziedzictwo i tożsamość.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Dobra Widawa"

 

Wersja XML