Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 8/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 22 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Wilków w dniu 5 grudnia 2010 r.

 

UCHWAŁA Nr 8/10
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WILKOWIE
z dnia 22 listopada 2010 r.
 
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Wilków w dniu 5 grudnia 2010 r.
 

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Wilkowie stwierdza, co następuje:

§ 1.
1.     W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. żaden z 5 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Wilków, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2.     W dniu 5 grudnia 2010 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

3.     Kandydatami na Wójta Gminy Wilków w ponownym głosowaniu są:
1) OLCHAWA Kazimierz
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY SLD;
 
2) ZDYB Bogdan Franciszek
zgłoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 8.00 do 22.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 listopada 2010 r.

§ 2.
1.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2.     Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Wilków.
 
 
 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie Anna Kwiatkowska

 
 
 
 
 

 

Wersja XML