Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Wojciechowie

Baner Europejskiego Funduszu Rolnego na lata 2014-2020.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja  „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Wojciechowie”

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”/
poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług  lokalnych dla ludności wiejskiej, w  tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

Operacja mająca na celu: Rozwój usług kulturalnych poprzez przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojciechów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Przewidywane wyniki operacji:  obiekt ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie będą prowadzone zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne, które będą miały charakter stały lub będą odbywać się cyklicznie.

Gmina Wilków otrzymała dofinansowanie z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania: Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Wojciechowie. Zakres prac obejmował szeroką przebudowę w której wymieniono pokrycie dachowe oraz stolarkę okienną i drzwiową. Dobudowano nowe pomieszczenia dzięki którym zwiększyła się funkcjonalność obiektu. Zmodernizowano instalację elektryczną oraz sanitarną. Wewnątrz obiektu powstały nowe toalety oraz pomieszczenia cateringowe. Wykonano odwodnienie budynku oraz zniwelowano teren wokół świetlicy. Ponadto świetlica została wyposażona w stoły i krzesła, sprzęt komputerowy, multimedialny nagłośnieniowy oraz gastronomiczny. Obiekt ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 556 189,99zł z czego dofinansowanie wyniosło 352 631,00 zł.

Zdjęcie przedstawia odnowioną świetlicę wiejską w Wojciechowie widok od frontu. Elewacja budynku jest w kolorze szarym, dach wykonano z czarnej  blachodachówki.

Wersja XML