Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram ferii zimowych na 2022 rok

 

Zajęcia dla dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Idzikowicach w czasie ferii zimowych 31.01.2022 r. – 10.02.2022 r.

Zajęcia dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Jakubowicach w czasie ferii zimowych 31.01.2022 r. – 12.02.2022 r.

Zajęcia dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Wojciechowie w czasie ferii zimowych 31.01.2022 r. – 11.02.2022 r.

Zajęcia dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Pągowie w czasie ferii zimowych 31.01.2022 r. – 11.02.2022 r.

Zajęcia dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Pielgrzymowicach w czasie ferii zimowych 31.01.2022 r. – 11.02.2022 r.

Zajęcia dla dzieci w Domu Kultury w Wilkowie oraz w remizie OSP w Wilkowie w czasie ferii zimowych 31.01.2022 r. – 11.02.2022 r.

Zajęcia dla dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu w czasie ferii zimowych 31.01.2022 r. – 10.02.2022 r.

Wersja XML