Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Od 28 lutego łagodniejsze zasady bezpieczeństwa

W związku ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem w Polsce od 28 lutego2022 r. obowiązują łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Jest to zasługa naszego odpowiedzialnego zachowania oraz szczepień przeciw COVID-19, które są najskuteczniejszą bronią w walce z wirusem.

Przestały obowiązywać limity osób w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także podczas spotkań i imprez. Ponownie otwarto dyskoteki, kluby i inne miejsca udostępnione do tańczenia.

Jednak wciąż musimy przestrzegać zasady noszenia maseczek, izolacji, kwarantanny dla współdomownika oraz kwarantanny przyjazdowej, dla osób bez ważnego Unijnego Certyfikatu Covid. Zakrywamy nos i usta za pomocą maseczki w przestrzeniach zamkniętych tj.: w środkach publicznego transportu zbiorowego, w sklepie lub w kinie oraz w budynkach użyteczności publicznej i w kościołach. Obecnie nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty i szaliki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem. Nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki nie stosuje się w prywatnych pojazdach samochodowych, podczas jazdy na motocyklu, przez kierowców wykonujących przewozy publiczne, osoby sprawujące kult religijny i uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej.

Osoby chore, z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19, bez zmian muszą poddać się izolacji. Izolacja trwa 7 dni i może zostać przedłużona przez lekarza POZ, jeśli stan zdrowia chorego tego wymaga.

Osoby wykonujące zawód medyczny, żołnierzy lub funkcjonariusze obowiązuje7 dni izolacji od dnia uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 lub 5 dni, jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny.

Współdomownika osoby chorej obowiązuje kwarantanna i trwa tyle dni, ile izolacja osoby z pozytywnym testem na COVID-19. Przez 30 dni od zakończenia choroby osoby, które zakończyły izolację lub hospitalizację nie są objęte kwarantanną z powodu zamieszkiwania z osobą objętą izolacją. Poza tym osoby zaszczepione zostają zwolnione z kwarantanny po uzyskaniu negatywnego wyniku testu. Natomiast osoby niezaszczepione mogą zostać zwolnione z kwarantanny w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu po zakończeniu izolacji osoby współmieszkającej.

Kwarantanna przyjazdowa obowiązuje osoby wracające z zagranicy w sytuacji, kiedy nie posiadają ważnego Unijnego Certyfikatu Covid i trwa 7 dni. UCC ma ułatwić swobodne podróżowanie obywatelom Unii Europejskiej podczas pandemii. System Unijnego Certyfikatu Covid powstał by zniwelować różnice w zakresie stosowania przez państwa członkowskie obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania oraz wzorów dokumentów potwierdzających status osoby przekraczającej granice. Jednak certyfikat nie jest warunkiem wstępnym dla ewentualnej podróży, ani w sposób bezwarunkowy do niej nie uprawnia.

Bądź odpowiedzialny – stosuj zasadę DDMA+W, czyli:

Wersja XML