Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe zasady ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Z dniem 28 marca 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które do dnia 30 kwietnia 2022 r. nakazuje zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa jedynie w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza i w aptekach.

Osoby odbywające kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych odbywają tę kwarantannę, izolację albo izolację w warunkach domowych na podstawie dotychczasowych zasad (7 dni).

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID świadczy o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. Zaświadczenie wydawane jest przez Ministra Zdrowia w celu swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19i zwane jest "unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID". Wydawane jest w postaci elektronicznej – automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w postaci papierowej – na żądanie osoby, której dane dotyczą, przez podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Wersja XML