Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju obszaru LGD Dobra Widawa na lata 2023-2027

 

Plakat ma charakter informacyjny i dotyczy prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju obszaru LGD Dobra Widawa na lata 2023-2027.

Wersja XML