Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasów na terenie Gmny Wilków

 

 

ZAWIADOMIENIE
 

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672, 1726) w dniach 15.09.2022 r. - 14.11.2022 r. w Urzędzie Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, w godz. 800 - 1400,  zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Wilków.

Jednocześnie informuję, że:

 1. W okresie 30 dni od daty wyłożenia projektu UPUL do publicznego wglądu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzania lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).
  Karta Zastrzeżeń do projektu planu dostępna jest w Urzędzie Gminy w Wilkowie oraz na stronie internetowej Gminy Wilków oraz w BIP w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA/Informacje o środowisku.
 2. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzania lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
 3. Po za użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
 4. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych LS).

 

Do pobrania:
1. ZASTRZEŻENIA WŁAŚCICIELI LASÓW DO PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZANIA LASÓW.
2. NAJCZĘSTSZE PYTANIA ZADAWANE PRZEZ WŁAŚCICIELI LASÓW.

 

 

                                                                                 Wójt Gminy Wilków
                                                                                 Bogdan Zdyb

Wersja XML