Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęliśmy procedurę związaną z wydawaniem laptopów w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

 

W związku z realizacją wspomnianego programu w Gminie Wilków 187 uczniów otrzyma nowy sprzęt komputerowy. Z uwagi na dużą ilość sprzętu, a także konieczność dopełnienia formalności podczas podpisywania umów BĘDZIEMY SUKCESYWNIE KONTAKTOWAĆ się z Państwem telefonicznie i indywidualnie umawiać na konkretną datę przekazania sprzętu. Więcej informacji dostępnych pod numerem 774195511. UWAGA: Wydanie sprzętu nastąpi po podpisaniu umowy przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Rodzic/opiekun prawny odbierając sprzęt musi okazać swój dowód osobisty.

Wydawanie laptopów w ramach programu Granty PPGR

Wersja XML