Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o "Fiszce projektowej" opracowanej przez Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w te prace poprzez wypełnienie "Fiszki projektowej".

W "Fiszce projektowej" możecie Państwo opisać projekt, który chcielibyście zrealizować w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań inwestycyjnych jak i projektów aktywizacyjnych. Wnioskodawcą mogą być zarówno gminy i jej jednostki, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, rolnicy oraz osoby fizyczne.

Informacje podane przez Państwa w "Fiszce projektowej" wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Podpisane "Fiszki projektowe" można odesłać elektronicznie w formie skanu na adres e-mail:  lub pocztą tradycyjną do siedziby biura LGD na adres: ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica. Na Państwa "Fiszki projektowe" czekamy do 31.03.2023 r.

(FISZKA PROJKETOWA - do pobrania)

Wersja XML